Farnost Vyskytná nad Jihlavou

Římskokatolická farnost

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Farnost Vyskytná nad Jihlavou

Vánoce v naší farnosti

Vánoční bohoslužby v naší farnosti v letošním roce:

Slavnost Narození Páně

Pondělí 24. 12. - 21:30 (vigilie v noci)

Úterý 25. 12. - 11:00 (slavnostní ve dne)

Památka sv. Silvestra I., papeže

Pondělí 31.12. - 15:00 (na poděkování Pánu Bohu)

Slavnost Matky Boží Panny Marie

Úterý 1. 1. 2013 - 11:00 (slavnostní novoroční bohoslužba)

Slavnost Zjevení Páně (Tří králové)

Neděle 6. 1. - 11:00 (s požehnáním vody, kadidla a křídy)

Ostatní vánoční bohoslužby se konají v Jihlavě, můžete si je stáhnout nebo vytisknout zde.
Na slavnost Narození Páně, v úterý 25. 12., se v 16:30 v kostele sv. Jakuba v Jihlavě koná "Vánoční koledování dětí u jesliček". Jste srdečně zváni.

Otec Petr

 

Dopis od Jacksona Fernandese

Od našeho Jacksona přišel dopis z Indie, zde je jeho překlad do češtiny:

Moji drazí, 10.11. 2012

Váš Jackson vám píše tento dopis. Máme se tu dobře. A jak vy? Váš milý dopis dorazil společně s krásnými pohlednicemi a fotkami. Děkuji za vaše inspirující řádky. Potěšilo mě, jak jste psali o vašem letním farním výletě. Rovněž jsem se něco dozvěděl o komediální hře, kterou sehrály vaše děti.
V naší zemi, je teď po období monzunu, zimní období.

Celý článek...
 

Mikuláš v kostele

Mikuláš

Co svatý Mikuláš dětem před rokem slíbil, to také dodržel - opět se za nimi přišel podívat. Než však k dětem přistoupil, objevil se čert, ale svatý Mikuláš jej úderem biskupské hole do země rychle vyhnal.

Celý článek...
 

Informace k 2. adventní neděli

 • V adventní neděle probíhá v naší farnosti při bohoslužbách adventní program pro děti - cesta vláčkem do stanice Vánoce. Zveme tedy k účasti především všechny děti :-).
 • Opět budou bývat čtvrteční příležitostná setkání, první je ve čtvrtek 6. 12. v 19:00 hodin v budově OU.
 • Příležitost k svátosti smíření během doby adventní je každodenně v Jihlavě v kostelech svatojakubské farnosti, přibližně půl hodiny před každou bohoslužbou. Časy a místa bohoslužeb pak najdete zde.
 • Návštěvu kněze k nemocnému nebo staršímu členu rodiny doma, před Vánocemi (svátost smíření, pomazání nemocných a eucharistie), lze kdykoliv domluvit s P. Petrem.

Otec Petr

 

Adventní aktivity

Adventní vlak

Během adventu 2012 se naše děti připravují na vánoce tak, že se stávají cestujícími v adventním vlaku. Každý vagón vlaku představuje jednu adventní neděli a vlak jede po předem naplánované trase. Děti každou adventní neděli dostanou za splněný úkol jízdenku do další zastávky.

Celý článek...
 

Informace k 3. adventní neděli

 • V sobotu 15. 12. od 17:00 bude v našem kostele tradiční adventní zpívání dětí MŠ a žáků ZŠ. Jste srdečně zváni.
 • Rovněž v sobotu 15. 12. bude od 14:00 hodin v Jihlavě příležitost k adventní duchovní obnově s P. Cyrilem Vojtěchem Kodetem, ThD., O.Carm. Začátek je ve farním sále (vstup z Jakubského náměstí), v případě větší účasti pak v kostele sv. Jakuba.
 • K svátosti smíření můžete přistoupit denně před bohoslužbami v Jihlavě, také v sobotu 22. 12. od 8:30 do 10:30 hodin v kostele sv. Jakuba v Jihlavě, a také v neděli 23. 12. před a po mši svaté v 11:00 v kostele sv. Vavřince u nás ve Vyskytné nad Jihlavou.

Otec Petr

 

Informace k 1. adventní neděli

 • v neděli 2.12. je první adventní neděle a při liturgii bude požehnán adventní věnec (přineste jej prosím k bohoslužbě)
 • v sobotu 15.12. je v plánu adventní duchovní obnova, která bude v Jihlavě. Informace ještě bude potvrzena.

Otec Petr

 


Strana 13 z 19