Farnost Vyskytná nad Jihlavou

Římskokatolická farnost

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Farnost Vyskytná nad Jihlavou

Informace k 2. adventní neděli

 • V adventní neděle probíhá v naší farnosti při bohoslužbách adventní program pro děti - cesta vláčkem do stanice Vánoce. Zveme tedy k účasti především všechny děti :-).
 • Opět budou bývat čtvrteční příležitostná setkání, první je ve čtvrtek 6. 12. v 19:00 hodin v budově OU.
 • Příležitost k svátosti smíření během doby adventní je každodenně v Jihlavě v kostelech svatojakubské farnosti, přibližně půl hodiny před každou bohoslužbou. Časy a místa bohoslužeb pak najdete zde.
 • Návštěvu kněze k nemocnému nebo staršímu členu rodiny doma, před Vánocemi (svátost smíření, pomazání nemocných a eucharistie), lze kdykoliv domluvit s P. Petrem.

Otec Petr

 

Informace k 1. adventní neděli

 • v neděli 2.12. je první adventní neděle a při liturgii bude požehnán adventní věnec (přineste jej prosím k bohoslužbě)
 • v sobotu 15.12. je v plánu adventní duchovní obnova, která bude v Jihlavě. Informace ještě bude potvrzena.

Otec Petr

 

Rozloučení s otcem Augustinem

Augustin - rozloučení

V neděli 11. listopadu 2012 se naše farnost rozloučila s otcem Augustinem, který naši farnost dočasně navštěvoval po smrti otce Jeronýma. Paní Přenosilová předala otci Augustinovi "jedlou" kytku (z uzenin) a v krátké řeči hezky poděkovala otci za to, že nás provedl nejtěžším obdobím v naší farnosti. Potom také upozornila na to, že otec Augustin rychle přirostl nejen k srdcím dospělých, ale i dětí.

Celý článek...
 

Smuteční oznámení

V pátek 14.9. zemřel k našemu velkému zármutku náš bratr a farář otec Jeroným. Stalo se to po tragické nehodě. Všichni děkujeme Pánu za to, že mohl být zrovna naším farářem. Nepřestáváme v modlitbách na Jeronýma myslet...

náš Jeroným

Smuteční oznámení a další informace jsou na stránkách svatojakubské farnosti.

 

Místo posledního odpočinku P. Jeronýma

Na webu jihlavské farnosti jsou nově fotky a informace ohledně místa posledního odpočinku otce Jeronýma. Článek je přístupný zde.

 

Jeroným v Jihlavských listech

Jeroným - malba

V pátek 2. listopadu 2012 vyšla v Jihlavských listech série článků od paní Ludmily Klukanové jako vzpomínka na otce Jeronýma. Byla mu věnována celá strana, kterou si můžete prohlédnout zde. Na Jeronýma si jinou formou zavzpomínaly i děti z farnosti a namalovaly několik obrázků s doprovodnými texty. Ty si můžete prohlédnout ve zbytku článku...

Celý článek...
 

22. neděle v mezidobí

 • Sbírka na bohoslovce (26. srpna) vynesla 1745 Kč a byla již odeslána. Pán Bůh zaplať.
 • Předběžně oznamujeme, ze na svátek sv. Václava (28. září) se uskuteční farní výlet do Kutné Hory (chrám sv. Barbory, klášter Sedlec, kostnice, fakultativně i výstava Europa Jagellonica). Podrobnosti budou včas oznámeny. Nahlaste se v zákristii. 
 


Strana 13 z 19