Farnost Vyskytná nad Jihlavou

Římskokatolická farnost

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Farnost Vyskytná nad Jihlavou

1. svaté přijímání v naší farnosti

první svaté přijímání

Dne 19. června 2011 proběhla v naší farnosti radostná událost. Po několika letech při mši svaté přistoupily tři z dětí naší farnosti (Dominika, Michaela a Anička) k 1. svatému přijímání. Poprvé veřejně vyznaly svou víru v Boha a odhodlání podle ní žít. Přejeme jim, aby víra a láska k Pánu Ježíši v nich rostla i nadále.

Celý článek...
 

Velká farní biblická soutěž

Letošní rok 2010 je prvním rokem přípravy na 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. Naši biskupové nás vybízejí, abychom svou pozornost zaměřili zvláště na Písmo svaté. A k tomu nás povede i naše farní biblická soutěž.
29. května poslední soutěžní otázka. Vylosování výherců bude 19. června po mši svaté.

Celý článek...
 

Ohlédnutí za farní poutí do Svaté země

Před několika dny jsme se vrátili z farní poutě do Svaté země. ZDE se můžete podívat na fotografie a krátký popis , který vám přiblíží co jsme viděli a zažili. Ale nedá se to vyprávět ani ukázat, to se musí ZAŽÍT!

 

Farní odpoledne 15.8.2010

Jak už to v naší farnosti bývá zvykem, scházíme kolem pouti na farním odpoledni. Vybere se pěkný slunečný den, nejlépe neděle a sejdeme se u Pokorných na zahradě. Tentokrát přišlo asi 24 dospělích a 10 dětí (evidence docházky se neuskutečnila, nejsou podklady). Každý z přítomných donesl nejaké jídlo či pití, abychom nestrádali při důležitém jednání, které by se totiž jako u poslanců mohlo protáhnout dlouho do noci...

Celý článek...
 

Rok sv. Jana Nepomuka Neumanna

Náš biskup Jiří Paďour vyhlásil rok 2011 rokem sv. Jana Nepomuka Neumanna. Oslavy vyvrcholí národní poutí v neděli 18. června v 10:00 hod. v Prachaticích - rodném městě sv. Jana. 
Připomeňme si několik údajů z jeho života...

Celý článek...
 

Život a poslání premonstrátů

Když jsem začal kdysi chodit v Praze do kostela, podivil jsem se, proč náš farář nosí občas takový zvláštní černý oděv. "Je to benediktýn," říkali farníci. Ale co je to benediktýn a k čemu to je, mi už neřekli.

Celý článek...
 

Pouť 8.8.2010

Rok uplynul jako voda a opět nastal poutní den. Jak už to bývá, kostel se naplnil více než při ostatních nedělích a místní schola pod vedením manželů Jirákových a za vydatné pomoci zpěváků z Campanuly zazpívala několik písní.

Celý článek...
 


Strana 17 z 19