Farnost Vyskytná nad Jihlavou

Římskokatolická farnost

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Farnost Vyskytná nad Jihlavou

Nabídka kurzu o péči o nemocné

Vážení přátelé,

již druhým rokem připravujeme dvoudenní kurzy pro ty, kteří se rozhodli o své nejbližší pečovat v domácím prostředí (dosud tyto kurzy absolvovalo 74 pečujících).

Celý článek...
 

Krkonoše - červenec 2010

První prázdninový týden strávili někteří jihlavští a vyskytenští farníci na chatě, která patří tatínkovi P. Jeronýma a kde už dvakrát byla na lyžovačku jihlavská mládež. Je to architektonicky cenná roubenka v Malé Úpě v Krkonoších, kde je mnoho věcí ještě původních (tj. slamníky, žádná elektřina ani voda, svítí se v petrolejkách, suchý záchod).

Celý článek...
 

Týden modliteb za duchovní povolání

Od neděle 18. dubna probíhá v tomto roce týden modliteb za duchovní povolání. Zde uvádíme krátké zamyšlení našeho diecézního biskupa Jiřího a modlitbu Svatého otce za povolání... Připojte se i vy k prosbám církve za nové kněze, řeholníky a řeholnice...

Celý článek...
 

Pozvánka na pouť do Svaté země - nové informace

Zatím máme dohromady s jihlavskou farností asi padesát zájemců o pouť. Tím je kapacita zájezdu už plná.

Více informací o pouti na nástěnce v kostele, u P. Jeronýma nebo zde.

Tady je možné nahlédnout kousek z toho, co pak uvidíme na vlastní oči.

 

Reportáž z života ve strahovském noviciátě

Česká televize uvedla v neděli 18. dubna v 18:05 reportáž o životě ve stahovském klášteře (a zvláště o noviciátu). Můžete ji shlédnout zde.

 

Poselství papeže Benedikta XVI. k postní době 2010

 

Drazí bratři a sestry,

církev nás každý rok v postní době vybízí, abychom se podívali na svůj život ve světle evangelního učení. V tomto roce bych vám rád předložil několik úvah, které se týkají závažného tématu spravedlnosti, a za základ si vzal výrok sv. Pavla: Bůh dává spravedlnost na základě víry v Ježíše Krista (Řím 3,21-22).

Celý článek...
 

Vyklízení věže podruhé

V pondělí 26.10.09 se konala druhá etapa vyklízení kostelní věže. Tentokráte se sešla převážně mužská část brigádníků, neboť bylo potřeba vynosit  stavební suť a kameny.

Celý článek...
 


Strana 18 z 19