Farnost Vyskytná nad Jihlavou

Římskokatolická farnost

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Farnost Vyskytná nad Jihlavou

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha „CESTOU SVĚTLA“

Celý pastýřský list naleznete zde.

 

Farní informace v době pandemie koronaviru COVID-1

Prožíváme zvláštní postní dobu, dobu přípravy na Velikonoce, které, jak je už teď jisté, budeme letos slavit pouze v soukromí svých domovů. Přestože se nemůžeme potkávat v našich kostelích na bohoslužbách a nevíme, jak dlouho to ještě bude trvat, tak vás všechny chci ujistit, že se za všechny modlíme a při soukromých mších svatých na vás myslíme a sloužíme dané úmysly.

Pro nezbytné potřeby jsme na telefonu a můžeme poskytnout i nezbytné svátosti a služby. V současné době to ale samozřejmě není možné poskytnout v obvyklé míře. I podle instrukcí našich biskupů věřím, že svou víru budete posilovat soukromými modlitbami, četbou Písma a smířením se s Bohem skrze upřímnou lítost a různé modlitby pokání. Také je hodně možností sledovat bohoslužby v televizi, rozhlasu nebo na internetu. Buďme ve svém prožívání víry v této době kreativní, nakonec se to i může stát pro nás požehnáním.

A my se budeme těšit na setkání v lepších časech. Zatím budeme u nás slavit i velikonoční obřady pouze soukromě v obvyklých časech s myšlenkou na vás všechny.

Kromě nejrůznějších možností doporučuji na internetu:

 • www.liturgie.cz – je tam hodně inspirace pro prožívání Velikonoc doma v této době
 • www.cirkev.cz – je zde také hodně informací a také odkaz na online bohoslužby
 • a na facebooku třeba živá vysílání ze Strahovského kláštera – klasterStrahov

Všechny moc zdraví vaši kněží Marian, Vavřinec a Štěpán.

 

Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

Milé sestry, milí bratři,

vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou, vydávám toto rozhodnutí:

Od dnešního dne (čtvrtek 12. března 2020) od 14.00 hodin se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.

Celý text ZDE.

 

Poutě ve farnosti v roce 2020

V tyto dny NEBUDE nedělní mše sv. ve farním kostele, ale na poutním místě v 11:00 (u Bílého Kamene v 15:00).

 • 17. května – sv. Jan Nepomucký, Plandry
 • 14. června – sv. Antonín, Rounek
 • 28. června (15:00) – sv. Petr a Pavel, Bílý Kámen
 • 9. srpna – sv. Vavřinec, Vyskytná n. Jihlavou
 

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha v době pandemie koronaviru COVID-1

PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU COVID-19

31. 3. 2020

Milé sestry, milí bratři,

ještě před několika týdny by nikoho z nás nenapadlo, že budeme prožívat dobu mimořádných opatření bez možnosti běžného přijímání svátostí a budeme v kontaktu jen prostřednictvím obrazovek elektronických médií a telefonů. Přesto nás má i toto netradiční prožívání postní doby a velikonočních svátků úžeji spojit s Ježíšem Kristem, který za nás zemřel, abychom mohli být připojeni k jeho vítězství nad zlem a hříchem. Proto pro nás může být i tento čas se všemi nejistotami vnějších okolností časem milostí a požehnání.

Svůj život ani běh světa nemáme nikdy zcela ve svých rukou.

Koronavirová doba ukazuje svět křehčí a zranitelnější víc, než jsme si doposud mysleli, a nikdo z nás neví, jak dlouho ještě pandemie potrvá a jak se bude vyvíjet. Ani jak dlouho budeme žít ve svých osobních i společných nejistotách a omezeních. Přinesla však už i něco velmi pozitivního – vlnu vzájemné solidarity a nejrůznější formy obětavé služby a pomoci druhým v nasazení lékařů, zdravotních sester, policistů, hasičů, charitních pracovníků, politiků i běžných občanů, kteří nezištně pracují a finančně přispívají pro dobro ostatních. Všem jim za to patří upřímné poděkování.

Děkuji ale také vám, rodinám, že jste napříč generacemi přijali nouzová opatření a sdílíte tento čas mnohdy v malém izolovaném prostoru a ve specificky nastavených podmínkách se snažíte hledat nové cesty k sobě navzájem. Děkuji i vám, kteří tento čas prožíváte v osamocení, bez kontaktu s ostatními, a s obavami očekáváte další vývoj. Děkuji za vaši trpělivost, naději a modlitby.

Děkuji vám kněžím, jáhnům a duchovním společenstvím za modlitby, které jsou v tomto čase nesmírně důležité.

Stará moudrost praví, že k tomu, aby se dílo dařilo, jsou potřeba trojí ruce. Jedny, které se za zdar celého díla modlí, druhé, které pomáhají a slouží, a třetí, které tuto službu podporují penězi. Pro věřící brněnské diecéze jsem vyhlásil na úterý 17. března citelný půst a možnost almužny na dobrý účel.

Nyní se obracím k širšímu společenství, ke všem lidem dobré vůle: Prosím, abychom se bez ohledu na vyznání a názorové postoje spojili v modlitbě jako děti jednoho Otce. Na Květnou neděli 5. dubna v 11 hodin, kdy budou po celé brněnské diecézi znít kostelní zvony, se společně pomodleme Otče náš. Ať tato modlitba přispěje k vědomí, že k sobě přes nejrůznější rozdíly patříme. Zapomeňme na zlobu, svár, nenávist a všechna zklamání. Snažme se smířit a odpustit si navzájem a obraťme se k Bohu, který je i v těchto chvílích náš milující Otec. To bude nejlepší přípravou na blížící se Velikonoce, na svátky smrti a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista.

Letošní Velikonoce budou neobvyklé. Po stránce vnější zcela určitě. Jestli po stránce vnitřní, to záleží na každém z nás.

Spolu s vámi se modlím a ze srdce vám všem žehnám.

Váš biskup Vojtěch

 

Promítání P. Vavřince odloženo

Promítání P. Vavřince se odkládá na pozdější termín.

 

Vánoční bohoslužby 2019 - 2020

vanoce 2019

Přehled vánočních bohoslužeb v jihlavské farnosti u kostela sv. Jakuba si můžete prohlédnout zde.

POZOR! Letos není půlnoční 24.12.!

V našem kostele jsou bohoslužby takto:
 • 25.12. Slavnost narození Páně 11.00 h
 • 29.12. Svaté rodiny 11.00 h
 • 31.12. Sv. Silvestra 15.00 h
 • 1.1. Matky Boží Panny Marie 11.00 h
 


Strana 4 z 19