Farnost Vyskytná nad Jihlavou

Římskokatolická farnost

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Farnost Vyskytná nad Jihlavou

Pouť ke sv. Antonínovi na Rounku 13. 6. 2021 v 11:00

Dne 13. června v 11:00 hod. bude mše svatá v kapli sv. Antonína na Rounku.

NEBUDE nedělní mše sv. ve farním kostele!

 

Pouť na Plandrech 16. 5. 2021 v 11:00

Dne 16. května v 11:00 hod. bude mše svatá v kapli sv. Jana Nepomuckého na Plandrech.

NEBUDE nedělní mše sv. ve farním kostele!

 

Pouť ke sv. Antonínovi na Rounku 14.6.2020

Sv. Antonín

Další fotky z akce

 

Upozornění na probíhající stavební práce na střeše kostela

Vážení návštěvníci hřbitova, dovolujeme si Vás upozornit na probíhající stavební práce na střeše kostela sv. Vavřince.
Dbejte prosím na vlastní bezpečí.

Vstup na hřbitov je na vlastní nebezpečí!!!

 

Velikonoce 2021

Květná neděle 28. 3.
Mše svatá v 11:00
Zelený čtvrtek 1. 4.
Mše svatá na památku Večeře Páně v 18:00
Velký pátek 2. 4.
Obřady na památku umučení Páně v 18:00
Bílá sobota 3. 4.
Velikonoční vigilie Zmrtvýchvstání Páně v 19:30
Velikonoční neděle 4. 4.
Mše svatá v 11:00
Velikonoční pondělí 5. 4.

---

Svátost smíření :

Možnost svátosti smíření naposledy na Zelený čtvrtek.

 

Promítání P. Vavřince 5. 7. 2020 od 18:00

Olaf-2020-07-05

 

Od neděle 17. května opět bohoslužby v našem kostele!

Od neděle 17. května budou opět bohoslužby v našem kostele.

Pouť na Plandrech 17. května se nekoná.

Účast na mši svaté není povinná.

 

Pro účast na bohoslužbě platí následující pravidla:

− bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 100 osob

− v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti

− účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce

− účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně

− v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady

− duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm

− délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje

− bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.)

− je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor

 


Strana 3 z 19