Farnost Vyskytná nad Jihlavou

Římskokatolická farnost

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
K zamyšlení


Modlitba kněze v neděli večer

Michael Quoist

Dnes jsem tak sám, Pane.
Hlasy a zvuky v kostele pomalu tichnou.
Lidé odešli,
a já se vracím domů,
sám.

Potkal jsem lidi vracející se z procházky,
přešel jsem kolem kina, které právě vychrlilo dav,
přešel jsem kolem kaváren, kde se nedělní hosté snažili
prodloužit radost svátečního dne.
Srazil jsem se s dětmi hrajícími si na chodníku,
s dětmi Pane,
s dětmi, které nikdy nebudou moje.
Zde jsem, Pane.
Sám.
Hrozí mi ticho,
samota tíží.

Pane, je mi 35 let,
mám tělo, jako ostatní lidé,
mám silné ruce k práci,
mám srdce stvořené pro lásku,
to všechno jsem Ti obětoval.
Ty jsi to všechno potřeboval,
já jsem Ti všechno dal, ale přece je to těžké, Pane.
Je těžké věnovat Ti vlastní tělo, když se chce dát bližnímu.
Je těžké milovat všechny a nevyhradit si nikoho.
Je těžko stisknout ruku, a nepodržet ji.
Je těžké budit lásku a zamířit ji jenom k Tobě.
Je těžké být sobě ničím a vším pro bližní.
Je těžké být jako bližní, mezi nimi, a být docela jiný.
Je těžké se stále dávat a nechtít přijímat.
Je těžké vycházet všem vstříc, když není nikoho, kdo by mi vyšel vstříc.
Je těžké snášet hříchy bližních bez možnosti odmítnout je nést.
Je těžké přijímat tajemství, a nemít právo je svěřit.
Je těžké být stále vedoucím, a ne vedeným.
Je těžké podpírat slabé, a nemoci se opřít o silného.
Je těžké být sám,
sám proti všem,
sám proti světu,
sám proti utrpení,
smrti,
hříchu.

Synu, ty nejsi sám,
já jsem s tebou,
já jsem ty.
Já jsem potřeboval lidské tělo k pokračování svého vtělení a vykoupení.
Od věčnosti jsem tě vyvolil,
já jsem tě potřeboval.

Potřeboval jsem tvé ruce, aby pokračovaly v žehnání,
potřeboval jsem tvá ústa, aby pokračovala v kázání,
potřeboval jsem tvé tělo, aby pokračovalo v utrpení,
potřeboval jsem tvé srdce, aby pokračovalo v lásce,
potřeboval jsem tě, abys pokračoval ve vykoupení; zůstaň se mnou můj synu.

Zde jsem, Pane,
zde je mé tělo,
zde je mé srdce,
zde je moje duše.
Dopřej mi být
dostatečně velkým, abych objal celý svět,
dostatečně silným, abych ho nesl,
dostatečně čistým, abych ho objal bez výhrady.
Dopřej mi, abych byl místem setkání a vždy jen místem průchodným,
cestou, která nekončí ve mně, poněvadž všechno směřuje k Tobě.

Dnes večer, Pane, kdy všechno umlká a já cítím krutou tvrdost samoty, kdy moje tělo touží uklidnit svůj hlad po rozkoši, kdy všichni lidé hltají mou duši a já se cítím bezmocným nasytit je všechny, kdy celý svět tlačí váhou své bídy a hříchu na má ramena, znovu Ti opakuji své " ANO", bez velké slávy, ale pomalu, jasně a pokorně,
sám před Tebou, Pane,
v klidu nedělního večera.

 

Na čem záleží

Nezáleží na tom, kolik toho vlastníme,
ale na tom, zda z toho, co máme, umíme dávat.

Nezáleží na tom, zda se umíme prosadit,
ale na tom, zda umíme přemáhat sami sebe.

Nezáleží na tom, kolik máme škol a jaké máme znalosti,
ale na tom, jak moudře dovedeme s tím, co máme, hospodařit.

Nezáleží na tom, co děláme,
ale na tom, jak to děláme a proč to děláme.

Nezáleží na tom, zda se sami umíme veselit,
ale na tom, zda dovedeme přinášet radost jiným.

Nezáleží na tom, zda se nám utrpení vyhne,
ale na tom, zda ho umíme, když přece jen přijde, přijmout.

Nezáleží na tom, zda jsme šťastni,
ale na tom, zda jsme schopni činit šťastnými ostatní.

Nezáleží na tom, zda jsme milováni,
ale na tom, zda milujeme jiné a jsme jim požehnáním.

Nezáleží na tom, co o nás říkají lidé,
ale na tom, jací skutečně jsme.

Nezáleží na tom, jak dovedeme mluvit,
ale na tom, aby naše slova vyjadřovala úctu k pravdě.

Nezáleží na tom,zda Bůh plní naši vůli,
ale na tom, zda se my snažíme uskutečňovat jeho vůli.

Nezáleží na tom, zda jsme dlouho živi,
ale na tom, jak jsme naplnili svůj život.

Nezáleží na tom, kdy zemřeme,
ale na tom, zda jsme připraveni setkat se kdykoli s Bohem.

 

Řetízek a hřebínek

Kdysi dávno žili v jedné vesničce dva manželé, jejichž láska ode dne svatby nikdy nepřestala růst. Byli hodně chudí, ale oba věděli, že ten druhý nosí v srdci nesplněné přání. Muž měl zlaté kapesní hodinky, které zdědil po otci, a snil, že si k nim koupí zlatý řetízek. A žena snila o perleťovém hřebínku, který by si vetkla do svých dlouhých a jemných světlých vlasů.
Roky utíkaly a muž myslel stále víc na hřebínek, zatímco žena na něj téměř zapomněla
a snažila se najít způsob, jak muži koupit zlatý řetízek. Už dlouho o tom nemluvili, ale pořád měli svůj nesplnitelný sen.
Jednou ráno, v den desátého výročí svatby, přišla žena ke svému manželovi s úsměvem, ale
s hlavou ostříhanou téměř do hola, nádherné dlouhé vlasy byly tytam.
„Cos to udělala, miláčku?“ zeptal se užasle. Žena rozevřela dlaň, na které zazářil zlatý řetízek. „Prodala jsem je, abych ti mohla koupit zlatý řetízek k hodinkám.“
„Cos to jenom udělala,“ řekl muž a ukázal ženě překrásný a drahý hřebínek z perleti.
„Já jsem prodal hodinky, abych ti mohl koupit hřebínek!“
A objali se. Nepotřebovali nic jiného, byli bohatí jeden druhým.

Bruno Ferrero

 

Obchod

Jednomu chlapci se zdálo,
že se ocilt ve velkém obchodě.
Za pultem jako prodavač stál anděl.

„Co tu prodáváte?“ zeptal se kluk.

„Všechno, co si přeješ,“ odpověděl krátce anděl.
Chlapec začal vypočítávat svá přání:

„Přál bych si, aby skončily všechny války na světě,
aby byla všude spravedlnost, abychom byli snášenlivý
a velkodušní k cizincům, aby bylo v rodinách víc lásky,
aby měli všichni práci,
abychom v církvi měli všichni blíž a...“

Anděl ho přerušil:
„Je mi líto chlapče.
Ty jsi mě špatně pochopil.
My neprodáváme plody,
my prodáváme jenom semena.“

 


Strana 2 z 2