Farnost Vyskytná nad Jihlavou

Římskokatolická farnost

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Ohlášky

Promítání P. Vavřince 5. 7. 2020 od 18:00

Olaf-2020-07-05

 

Upozornění na probíhající stavební práce na střeše kostela

Vážení návštěvníci hřbitova, dovolujeme si Vás upozornit na probíhající stavební práce na střeše kostela sv. Vavřince.
Dbejte prosím na vlastní bezpečí.

Vstup na hřbitov je na vlastní nebezpečí!!!

 

Od neděle 17. května opět bohoslužby v našem kostele!

Od neděle 17. května budou opět bohoslužby v našem kostele.

Pouť na Plandrech 17. května se nekoná.

Účast na mši svaté není povinná.

 

Pro účast na bohoslužbě platí následující pravidla:

− bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 100 osob

− v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti

− účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce

− účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně

− v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady

− duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm

− délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje

− bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.)

− je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor

 

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha „CESTOU SVĚTLA“

Celý pastýřský list naleznete zde.

 

Farní informace v době pandemie koronaviru COVID-1

Prožíváme zvláštní postní dobu, dobu přípravy na Velikonoce, které, jak je už teď jisté, budeme letos slavit pouze v soukromí svých domovů. Přestože se nemůžeme potkávat v našich kostelích na bohoslužbách a nevíme, jak dlouho to ještě bude trvat, tak vás všechny chci ujistit, že se za všechny modlíme a při soukromých mších svatých na vás myslíme a sloužíme dané úmysly.

Pro nezbytné potřeby jsme na telefonu a můžeme poskytnout i nezbytné svátosti a služby. V současné době to ale samozřejmě není možné poskytnout v obvyklé míře. I podle instrukcí našich biskupů věřím, že svou víru budete posilovat soukromými modlitbami, četbou Písma a smířením se s Bohem skrze upřímnou lítost a různé modlitby pokání. Také je hodně možností sledovat bohoslužby v televizi, rozhlasu nebo na internetu. Buďme ve svém prožívání víry v této době kreativní, nakonec se to i může stát pro nás požehnáním.

A my se budeme těšit na setkání v lepších časech. Zatím budeme u nás slavit i velikonoční obřady pouze soukromě v obvyklých časech s myšlenkou na vás všechny.

Kromě nejrůznějších možností doporučuji na internetu:

  • www.liturgie.cz – je tam hodně inspirace pro prožívání Velikonoc doma v této době
  • www.cirkev.cz – je zde také hodně informací a také odkaz na online bohoslužby
  • a na facebooku třeba živá vysílání ze Strahovského kláštera – klasterStrahov

Všechny moc zdraví vaši kněží Marian, Vavřinec a Štěpán.

 


Strana 4 z 38