Farnost Vyskytná nad Jihlavou

Římskokatolická farnost

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Pokladničky v postní době

Pokladničky od dětí

Na začátku postní doby rozdal o. Vavřinec dětem papírové misijní pokladničky, které děti vybarvily a složily. Do nich pak ukládaly peníze, které chtěly použít na dobrý úmysl.

Následně děti pokladničky odevzdaly zpět otci Vavřincovi.