Farnost Vyskytná nad Jihlavou

Římskokatolická farnost

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Farní den - srpen 2009

Náš farní kostel je, jak je všeobecně známo, zasvěcen mučedníku z doby římské, jáhnu sv. Vavřinci. Jeho svátek si každoročně připomínáme 10. srpna. Letos připadlo toto datum na pondělí, nejbližší nedělní termín byl tedy 9. srpna. Na tento, pro naši farnost, tak významný den, plánoval otec Jeroným uspořádat farní setkání. Jenže ouha, to je také doba, který mnoho lidí (včetně farníků) využívá pro dovolenou, relaxaci a odpočinek mimo své domovy.

Proto vznikla otázka, zda se vůbec do nějaké akce pouštět? Protože podstatná část farních "sloupů", jak říká otec Jeroným, nebude přítomna a farní den může skončit krachem pro nepatrnou účast. Některé sloupy se totiž plavily po Vltavě, jiné se vozily na kole, další se nakládaly do mořské soli :-)Tyto a další pochybnosti hlodaly mysl zbylému sloupoví i Jeronýmovu.
Nakonec bylo rozhodnuto, akce bude!! Díky velké péči p. Přenosilové i ostatních a Helenčiny obětavosti, která si pouze jen pro tuto příležitost odskočila na víkend z tábora od svých světlušek, které nadšeně vede a samozřejmě pomoci Boží, se vše podařilo.
U Pokorných na zahradě, kde se vše odehrálo, byla dětem k dispozici trampolína a pro dospělé velký stůl s všelijakými dobrotami, které sem byly poslány ze všech koutů farnosti. Posléze už jeden stůl nestačil a je vidno na fotkách, musel být donesen další, ještě větší (také podstatně těžší:-), abychom se všichni vešli. Celkem se postupně na farním dni vystřídalo ke 30 hostům, včetně jednoho zahraničního, až ze zaalpského Milána!

Aleš