Farnost Vyskytná nad Jihlavou

Římskokatolická farnost

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Ohlášky

Informace k týdnu po svátku Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa - 30. 12. 2012

 • V pondělí 31. 12. bude v 15:00 bohoslužba na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok s prosbou o Boží požehnání.
 • “Pro lépe zajištěné poskytování duchovních dober věřícím a účinnější pastorační působení církevních představitelů” (Dekret Kongregace pro biskupy o změně hranic diecézí…), dochází v naší zemi s účinností od 1. 1. 2013 k úpravě hranic několika diecézí - pražské, plzeňské, českobudějovické, brněnské a litoměřické. To se týká i naší farnosti Vyskytná nad Jihlavou, která se tak od uvedeného data stává součástí brněnské diecéze a spadá pod pravomoc biskupa brněnského. Administrátor farnosti zůstává beze změny.
 • V úterý 1. 1. je slavnost Matky Boží Panny Marie. Novoroční bohoslužba bude v 11:00 hod.
 • Ve čtvrtek 3. 1. bude v 19:00 setkání - Katecheze pro dospělé.
 • Příští neděli 6. 6. je slavnost Zjevení Páně (Tří králové). Bohoslužba s požehnáním vody, kadidla a křídy bude v obvyklém čase v 11:00 hod.

Otec Petr

 

Vánoce v naší farnosti

Vánoční bohoslužby v naší farnosti v letošním roce:

Slavnost Narození Páně

Pondělí 24. 12. - 21:30 (vigilie v noci)

Úterý 25. 12. - 11:00 (slavnostní ve dne)

Památka sv. Silvestra I., papeže

Pondělí 31.12. - 15:00 (na poděkování Pánu Bohu)

Slavnost Matky Boží Panny Marie

Úterý 1. 1. 2013 - 11:00 (slavnostní novoroční bohoslužba)

Slavnost Zjevení Páně (Tří králové)

Neděle 6. 1. - 11:00 (s požehnáním vody, kadidla a křídy)

Ostatní vánoční bohoslužby se konají v Jihlavě, můžete si je stáhnout nebo vytisknout zde.
Na slavnost Narození Páně, v úterý 25. 12., se v 16:30 v kostele sv. Jakuba v Jihlavě koná "Vánoční koledování dětí u jesliček". Jste srdečně zváni.

Otec Petr

 

Informace k 3. adventní neděli

 • V sobotu 15. 12. od 17:00 bude v našem kostele tradiční adventní zpívání dětí MŠ a žáků ZŠ. Jste srdečně zváni.
 • Rovněž v sobotu 15. 12. bude od 14:00 hodin v Jihlavě příležitost k adventní duchovní obnově s P. Cyrilem Vojtěchem Kodetem, ThD., O.Carm. Začátek je ve farním sále (vstup z Jakubského náměstí), v případě větší účasti pak v kostele sv. Jakuba.
 • K svátosti smíření můžete přistoupit denně před bohoslužbami v Jihlavě, také v sobotu 22. 12. od 8:30 do 10:30 hodin v kostele sv. Jakuba v Jihlavě, a také v neděli 23. 12. před a po mši svaté v 11:00 v kostele sv. Vavřince u nás ve Vyskytné nad Jihlavou.

Otec Petr

 

Informace k 2. adventní neděli

 • V adventní neděle probíhá v naší farnosti při bohoslužbách adventní program pro děti - cesta vláčkem do stanice Vánoce. Zveme tedy k účasti především všechny děti :-).
 • Opět budou bývat čtvrteční příležitostná setkání, první je ve čtvrtek 6. 12. v 19:00 hodin v budově OU.
 • Příležitost k svátosti smíření během doby adventní je každodenně v Jihlavě v kostelech svatojakubské farnosti, přibližně půl hodiny před každou bohoslužbou. Časy a místa bohoslužeb pak najdete zde.
 • Návštěvu kněze k nemocnému nebo staršímu členu rodiny doma, před Vánocemi (svátost smíření, pomazání nemocných a eucharistie), lze kdykoliv domluvit s P. Petrem.

Otec Petr

 

Informace k 1. adventní neděli

 • v neděli 2.12. je první adventní neděle a při liturgii bude požehnán adventní věnec (přineste jej prosím k bohoslužbě)
 • v sobotu 15.12. je v plánu adventní duchovní obnova, která bude v Jihlavě. Informace ještě bude potvrzena.

Otec Petr

 


Strana 7 z 33