Farnost Vyskytná nad Jihlavou

Římskokatolická farnost

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Vyklízení věže podruhé

V pondělí 26.10.09 se konala druhá etapa vyklízení kostelní věže. Tentokráte se sešla převážně mužská část brigádníků, neboť bylo potřeba vynosit  stavební suť a kameny.

Otec Jeroným s panem Antošem stáli na začátku  utvořeného "dopravního" řetězu, kterým se suť v kbelících rychle posunovala ven a kde ji hbitě kotoučem odvážel Vašek Vacek. I přes oblaky prachu vládla dobrá nálada a společnými silami se brzy podařilo vše řádně uklidit. Všem brigádníkům VELKÝ DÍK!

ZM