Farnost Vyskytná nad Jihlavou

Římskokatolická farnost

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Farnost Vyskytná nad Jihlavou

Adventní aktivity

Adventní vlak

Během adventu 2012 se naše děti připravují na vánoce tak, že se stávají cestujícími v adventním vlaku. Každý vagón vlaku představuje jednu adventní neděli a vlak jede po předem naplánované trase. Děti každou adventní neděli dostanou za splněný úkol jízdenku do další zastávky.

Celý článek...
 

Mikuláš v kostele

Mikuláš

Co svatý Mikuláš dětem před rokem slíbil, to také dodržel - opět se za nimi přišel podívat. Než však k dětem přistoupil, objevil se čert, ale svatý Mikuláš jej úderem biskupské hole do země rychle vyhnal.

Celý článek...
 

Informace k 2. adventní neděli

 • V adventní neděle probíhá v naší farnosti při bohoslužbách adventní program pro děti - cesta vláčkem do stanice Vánoce. Zveme tedy k účasti především všechny děti :-).
 • Opět budou bývat čtvrteční příležitostná setkání, první je ve čtvrtek 6. 12. v 19:00 hodin v budově OU.
 • Příležitost k svátosti smíření během doby adventní je každodenně v Jihlavě v kostelech svatojakubské farnosti, přibližně půl hodiny před každou bohoslužbou. Časy a místa bohoslužeb pak najdete zde.
 • Návštěvu kněze k nemocnému nebo staršímu členu rodiny doma, před Vánocemi (svátost smíření, pomazání nemocných a eucharistie), lze kdykoliv domluvit s P. Petrem.

Otec Petr

 

Místo posledního odpočinku P. Jeronýma

Na webu jihlavské farnosti jsou nově fotky a informace ohledně místa posledního odpočinku otce Jeronýma. Článek je přístupný zde.

 

Informace k 3. adventní neděli

 • V sobotu 15. 12. od 17:00 bude v našem kostele tradiční adventní zpívání dětí MŠ a žáků ZŠ. Jste srdečně zváni.
 • Rovněž v sobotu 15. 12. bude od 14:00 hodin v Jihlavě příležitost k adventní duchovní obnově s P. Cyrilem Vojtěchem Kodetem, ThD., O.Carm. Začátek je ve farním sále (vstup z Jakubského náměstí), v případě větší účasti pak v kostele sv. Jakuba.
 • K svátosti smíření můžete přistoupit denně před bohoslužbami v Jihlavě, také v sobotu 22. 12. od 8:30 do 10:30 hodin v kostele sv. Jakuba v Jihlavě, a také v neděli 23. 12. před a po mši svaté v 11:00 v kostele sv. Vavřince u nás ve Vyskytné nad Jihlavou.

Otec Petr

 

Informace k 1. adventní neděli

 • v neděli 2.12. je první adventní neděle a při liturgii bude požehnán adventní věnec (přineste jej prosím k bohoslužbě)
 • v sobotu 15.12. je v plánu adventní duchovní obnova, která bude v Jihlavě. Informace ještě bude potvrzena.

Otec Petr

 

Rozloučení s otcem Augustinem

Augustin - rozloučení

V neděli 11. listopadu 2012 se naše farnost rozloučila s otcem Augustinem, který naši farnost dočasně navštěvoval po smrti otce Jeronýma. Paní Přenosilová předala otci Augustinovi "jedlou" kytku (z uzenin) a v krátké řeči hezky poděkovala otci za to, že nás provedl nejtěžším obdobím v naší farnosti. Potom také upozornila na to, že otec Augustin rychle přirostl nejen k srdcím dospělých, ale i dětí.

Celý článek...
 


Strana 9 z 15